module k vietnam

Module K merges the identities of its many creative fields in a unique project, maintaining the same high level of requirement, whether working on small house or big complex or corporate identity.

Module K is the unit that makes up matter. As an indispensable basic unit, we want Module K to be the first name that comes to mind when looking for an interior - deisgn service to "form" the living and working space.

Since 2012, thanks to a dynamic team, We combine global perspectives with local expertise to create a product that brings you a unique project. MK merges the identities of its many creative fields in a unique project, maintaining the same high level of requirement, whether working on small house or big complex or corporate identity

For each new project, MK consider client's specifications and choose a tailored team to create client’s comfortable idea and blissful space environment. Our goal is to create an end product that lives up to client’s expectation of international design.


Module K trong tiếng Anh nghĩ là nguyên tử - đơn vị cấu thành nên vật chất. Giống như một đơn vị cơ bản không thể thiếu, chúng tôi định hướng Module K trở thành cái tên đầu tiên được nhắc đến khi bạn tìm kiếm một dịch vụ nội thất - xây dựng để "cấu thành" nên không gian sống và làm việc.

Từ năm 2012, nhờ có một đội ngũ năng động, chúng tôi kết hợp các quan điểm thiết kế trên thế giới với các giá trị của địa phương để tạo ra các sản phẩm mang đến cho khách hàng những dự án độc đáo. MODULE K hợp nhất các bản sắc của nhiều lĩnh vực sáng tạo vào trong một dự án duy nhất, đáp ứng những yêu cầu khắc khe nhất của khách hàng, từ dự án là các ngôi nhà nhỏ đến khu phức hợp lớn hay bộ nhận dạng thương hiệu.

Đối với mỗi dự án mới, MODULE K xem xét các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng và chọn một nhóm phù hợp để tạo ra ý tưởng mang lại sự thoải mái cho khách hàng và không gian sống hạnh phúc. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra sản phẩm cuối cùng đáp ứng mọi mong đợi của khách hàng.

Our People

Subscribe newsletter
  • We’ll email you dwp’s Insights every two months.